DLA GIMNAZIALISTÓW

Warunki rekrutacji

szkoła nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział w niej zastępuje złożenie w sekretariacie liceum kwestionariusza i listu motywacyjnego

_________________________________________________________________________________________

istenieje możliwość dostosowania wysokości czesnego do indywidualnych możliwości finansowych 

 

1. wysokie wyniki w nauce i dobre zachowanie

2. złożenie kompletu dokumentów /kwestionariusz szkolny, list motywacyjny, świadectwa, zaświadczenia, 3 zdjęcia/

3. rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami i rodzicami

*dodatkowe atuty: zaangażowanie społeczne, religijne, udział w projektach, udział w konkursach, zawodach i olimpiadach /zaświadczenia pisemne/

 ____________________________________________________________________________

4. udział w obozie inegracyjnym w Lasówce w dniach 22-26 sierpnia 2016r.

5. podpisanie przez rodziców bądź opiekunów prawnych umowy o naukę

6. wpłacenie wpisowego w wysokości 490 PLN

7. comiesięczna opłata czesnego w wysokości 480 PLN (płatne przez cały rok począwszy od 1 września roku rozpoczęcia nauki w Liceum do końca 31 sierpnia / III klasy do końca maja równomiernie powiększoną kwotę roczną)

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com