DLA GIMNAZIALISTÓW

Jak wygląda nauka w Liceum Salezjańskim?


       „W 16. roku istnienia Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu  przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017. Troska o kształtowanie osobowości, pogłębianie wiary, rozwój telentów oraz kształcenie w trzech profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym z rozszerzonym zakresem języków obcych to nasze priorytety. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą propozycją. Wahających się zachęcamy do wnikliwego przeanalizowania treśći, zdjęć i filmów zamieszczonych na stronie internetowej  liceum, które mogą pomóc w podjęciu optymalnej decyzji. Jeśli dla Państwa człowiek to ktoś więcej niż tylko intelekt to nasz projekt w bardzo sprzyjający sposób może wspierać w stawaniu się w pełni człowiekiem. Podążanie z młodymi „tylko w górę" od zawsze pozostaje dla nas najważniejsze. Dołącz do nas!"

ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

nasze mocne strony to:
  • - bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
  • - nauczanie języków obcych w zakresie rozszerzonym
  • - rozszerzony program przedmiotów maturalnych od klasy I
  • - 100 % zdawalności matury
  • - nowoczesna baza dydaktyczna
  • - liczne koła zainteresowań
  • - wymiany zagraniczne i program Erasmus+
  • - wolontariat szkolny i misyjny
  • - szkolne stypendia naukowe    
  • - absolwenci studiujący  na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych

 

Według badań danych dotyczących wyników matur w latach 2013-2015 w liceach ogólnokształcących na terenie całej Polski, przeprowadzonych przez Polski Instytutu Badań Edukacyjnych, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu zostało zakwalifikowane do  TOP10 wrocławskich ogólniaków. Te wieloletnie wskaźniki są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelne. [zobacz wyniki]

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziło ewaluację PROCESY ŚRODOWISKO. Z radością informujemy o bardzo wysokich jej wynikach. [zobacz wyniki]

Decyzją Kapituły Rankingu PERSPEKTYWY 2015 ustalono 1500 najlepszych w Polsce Liceów. Liceum Salezjańskie we Wroclawiu znalazło się na 452 miejscu w Polsce, na 32 na Dolnym Śląsku i na 14 w mieście Wrocławiu. [zobacz wyniki]

Czy warto wybrać Liceum Salezjańskie?

PROFILE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

HUMANISTYCZNY 
+ kształcenie humanistyczne

BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
+  kształcenie biologiczno-chemiczne

MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
+ kształcenie matematyczno-fizyczne
+ certyfikat ECDL    

JĘZYKI w każdej klasie

+ 6 h w tygodniu
+ angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
+ małe grupy
+ certyfikaty
+ wymiany zagraniczne
+ zajęcia z komunikacji
+ native speaker

Szkoła w procesie nauczania realizuje ministerialne podstawy programowe.
 
6 godzin w tyg. - wiodącego - dostosowanego do aktualnego poziomu wiedzy: j. angielski, j. niemiecki; j. francuski,j. rosyjski j. hiszpański (przy grupie min. 5 osób) 
2 godziny w tyg. - dodatkowego - od podstaw (j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski)

Dodatkowo można uczyć się języków: j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego,  j. łacińskiego, greki klasycznej, j. chińskiego, j. rosyjskiego.

Poszerzony zakres z przedmiotów:
        - języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w klasie humanistycznej
        - matematyki i fizyki w klasie matematyczno-fizycznej
        - biologii i chemii w klasie biologiczno-chemicznej

W klasach humanistycznej i biologiczno-chemicznej zwiększona ilość godzin matematyki.
 
Zajęcia odbywają się w 26 osobowych zespołach, języki w grupach do 12 osób zawsze z uwzględnieniem indywidualnego procesu nauczania.(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)
 
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 – 100,0%
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – 100,0%
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 – 95,2%
(zdawalność w LO: Miasto Wrocław 90,9%, Województwo Dolnośląskie 88,5%)
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 – 100%
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 – 100%
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 – 98%
(zdawalność w LO: Miasto Wrocław 93%, Województwo Dolnośląskie 90,9%)
ZDAWALNOŚĆ MATURY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 – 100%

Opiekę nad uczniem i klasą pełnią: wychowawca + psycholog + zespół wychowawczy.

Szkoła stwarza także możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań poprzez:

- koła przedmiotowe;
- koło językowe (j. włoski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. łaciński, j. greka klasyczna, j. chiński);
- koło informatyczne (pracownia posiadająca stałe łącze do sieci Internet), możliwość uzyskania
  certyfikatu ECDL, europejskiego komputerowego prawo jazdy; jako jedyna pracownia wśród szkół średnich
posiadamy certyfikat pracowni ECDL
- koło fotograficzne;
- koło filmowe;
- koło teatralne (pracujące pod kierunkiem wrocławskich aktorów posiadających duże doświadczenie pedagogiczne);
- sportowe (SKS, SKKT, basen, siłownia, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, spływy kajakowe);
- koło medialne(redakcja gazetki szkolnej; redakcja i cykliczne prowadzenie audycji radiowych w Radiu Rodzina);
- koło plastyczne (w ramach umowy z Ogniskiem Kultury Plastycznej im. E. Gepperta);
- wolontariat (współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym św. Jana Bosko we Wrocławiu, współpraca z Rodzinnym
  Domem Dziecka nr 28)
- Szkolny Wolontariat Misyjny (zrealizowane projekty GHANA 2006, SYBERIA 2008,GHANA 2009, SYBERI 2010, MONGOLIA 2011,
GHANA 2012, SYBERIA 2013, LIBERIA 2014 )

Liceum utrzymuje żywe kontakty partnerskie ze szkołami w Niemczech (Bonn, Norymberga), Hiszpanii (Barcelona) oraz realizuje program Comenius 2013-2015

Liceum Salezjańskie we Wrocławiu jest szkołą nowoczesnych technologii nauczania:
- 9 TABLIC INTERWRITE Z NAGŁOŚNIENIEM DOLBYDIGITAL 5:1 we wszystkich  9 salach,
- INTERAKTYWNE PROGRAMY  do nauki każdego języka  obcego oraz każdego  przedmiotu,
- 7 PLAZMOWYCH MONITORÓW  stwarza niezależną przestrzeń emisji informacji oraz  programów szkolnej telewizji,
- SPECJALISTYCZNY SPRZĘT KINOWY w sali teatralnej pozwala emitować filmy w systemie profesjonalnych kin,
- PLATFORMA E-LEARNIGOWA na szkolnej stronie internetowej ułatwia nauczycielom i uczniom  pracę dydaktyczną,
- NAGŁOŚNIENIE SZKOLNYCH KORYTARZY daje możliwość funkcjonowania szkolnego radia,
- STRONA INTERNETOWA codziennie aktualizowana posiada także rozbudowane i stale uzupełniane galerie,
- PROCOWNIA CHEMICZNO-BIALOGICZNO-FIZYCZNA  z pełnym wyposażeniem..

Zajęcia odbywają się w godz. 800 do 1510, codziennie poprzedza je 15 minutowy apel.

W czasie przerw istnieje możliwość korzystania z kawiarenki jak i sali rekreacyjnej.

W czasie długiej 20 min przerwy można zjeść obiad.

Na terenie szkoły funkcjonuje bezprzewodowy Internet - WiFi.

 
STYPENDIA:

1. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW * dla jednego ucznia za wybitne   osiągnięcia w nauce - kwotę ustala ministerstwo;

2. SZKOLNE STYPENDIUM NAUKOWE *  dla dwóch uczniów, za najwyższe osiągnięcia w nauce, przyznawane na pół roku po  zakończeniu pierwszego i drugiego semestru; w wysokości 100 zł wypłacane do każdego 15 dnia miesiąca w szkolnym sekretariacie;

3. SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE ** (przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli o dochodzie na osobę w rodzinie poniżej 572 zł (netto),   potwierdzonym zaświadczeniem i oświadczeniem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, złożonym w sekretariacie szkoły  do 31 sierpnia każdego roku


  * przyznaje Rada Pedagogiczna
** przyznaje dyrektor szkoły, uznaniowo, odpowiednio do rocznego budżetu szkoły

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com