DLA GIMNAZIALISTÓW

Kalendarz Kandydata

szkoła nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział w niej zastępuje złożenie w sekretariacie liceum kwestionariusza i listu motywacyjnego

..........................................................................................................................................................................

OTWARTE DRZWI NON STOP #ZADZWOŃ - UMÓW SIĘ - PRZYJDŹ
tel.71 373 45 31

od 15 lutego 2016r. – składanie w sekretariacie szkoły kwestionariusza oraz podania z motywacją i prośbą o przyjęcie

od 24 czerwca 2016r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do szkoły i ich rodzicami (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy przez sekretariat szkoły)
24 - 30 czerwca 2016r.  - składanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów (szkoła przyjmuje dokumenty również w sobotę w godz. 8.00 - 19.00)
 
informacja o przyjęciu  -  zaraz po rozmowie kwalifikacyjnej 

od 2 lipca 2016r. - nabór uzupełniający -  po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 730 720 163

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com