GRONO PEDAGOGICZNE

"Nie można nie robić nic, tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego. Znacznie lepiej jest zapalić świeczkę, niż narzekać, że jest ciemno".
mgr Monika Baranowska
profesor WOS

Kwalifikacje:
politologia (Wydział Nauk Społecznych Uniwesytet Wrocławski), etnologia (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersyt Wrocławski) Studia podyplomowe: historia sztuki (Uniwersytet Wrocławski), BHP (Uniwersytet Przyrodniczy), Zarządzanie zasobami ludzkimi (WSZ Edukacja), studia filozoficzno- etyczne (PWT)

Kontakt:
mail: m.baranowska83@gmail.com

O sobie samym, hobby:
antropologia kultury współczesnej, poezja śpiewana, niskobudżetowe podróże po świecie

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com