GRONO PEDAGOGICZNE

"Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego" (F.Dostojewski)
mgr Wanda Kowalewska
profesor języka rosyjskiego

Kwalifikacje:
Unwersytet Wrocławski Filologia Rosyjska

Kontakt:
mail: rokowa@wp.pl

O sobie samym, hobby:
Rosja, film, podróże

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com