CENTRUM EKOLOGICZNE

Liceum Salezjańskie od dwóch lat jest Lokalnym Centrum Edukacji Ekologicznej. Może również poszczycić się zdobyciem międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi. Działalność liceum jest oparta na współpracy z kilkoma katedrami Uniwersytetu Przyrodniczego i Wrocławskiego, co stwarza możliwość udziału uczniów w wybranych, najciekawszych zajęciach, laboratoriach oraz zajęciach terenowych prowadzonych pod kierunkiem specjalistów z różnych dziedzin ekologii. Dodatkowe zajęcia ekologiczne są również wpisane w program nauki w liceum. Niezwykle atrakcyjny dla uczniów może okazać się udział w międzynarodowym ekologicznym projekcie Comenius: Bioróżnorodność Rzek realizowanym z 5 krajami europejskimi. Dotychczas zrealizowaliśmy 2 międzynarodowe projekty Comenius oraz przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne na Olimpie w Grecji. Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników wyższych uczelni, ekologiczne wykłady w ramach Ligii Nauki stwarza możliwość pogłębienia niektórych zagadnień związanych z ekologią. W ciągu trzyletniego cyklu nauki uczniowie mogą uczestniczyć w 3 dniowych warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. We współpracy z wrocławskimi ekologicznymi fundacjami uczniowie będą brać udział w konkursach i warsztatach.

Głównymi założeniami programu są:
- całościowe postrzeganie przez ucznia przyrody własnej okolicy, regionu i Ziemi,
- praktyczne stosowanie przez ucznia metod badawczych do monitorowania środowiska,
- rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym,
- kształtowanie więzi emocjonalnych z własnym regionem oraz gotowości do działań na rzecz środowiska lokalnego.

Cele edukacyjne:
- Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.
- Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

CELE OGÓLNE
1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych.
2. Rozbudzenie kontaktu z przyrodą.
3. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów przyrody.
4. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku.
5. Kształcenie umiejętności oceny różnych czynników na środowisko naturalne.
6. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne.
7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego poznawania świata żywego.
8. Dostrzeganie i opisywanie współzależności między organizmami a środowiskiem.
9. Uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji.
10. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
11. Zachęcanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów
środowiska.Dorobek:

Zrealizowane międzynarodowe projekty Comenius:
- „Bioróżnorodność miast europejskich” w latach 2004 – 2007
-„Parki Narodowe Europy” w latach 2011-2013 (www.nationalparks-comenius.eu)
- warsztaty ekologiczne na Olimpie w Grecji

Certyfikaty:
- Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2009/2010, 2010/2011
Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi w roku 2011/2012

Publikacje ekologiczne:
„Projekt Comenius: Porównanie bioróżnorodności europejskich miast”, Ekonatura nr 9 (70), 2009
„Prawidłowy dobór drzew.”, Zieleń Miejska nr 9 (30), 2009
„O Karkonoskim Parku Narodowym na warsztatach ekologicznych w Grecji”, Ekonatura nr 11 (72), 2009
 

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com