PIELGRZYMKA GIMNZJUM I LICEUM SALEZJAŃSKIEGO DO MIEJSCA MĘCZĘŃSKIEJ ŚMIERCI ORATORIAM Z POZNANIA - DREZNO - 18 WRZEŚNIA 2009 r
 

2009-09-21 00:42:29

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com