ZAKOŃCZENIE II SEMESTRU W KLASIE III
3 kwietnia 2017 r. (pn.) – pisemne informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
24 kwietnia 2017 r. (pn.) godz. 15:10 – ostateczne wystawienie ocen końcowych
25 kwietnia 2017 r. (wt.) godz. 16:30 – Rada Pedagogiczna
28 kwietnia 2017 r. (pt.) godz. 18:00 – zakończenie zajęć dydaktycznych, uroczyste pożegnanie absolwentów: Eucharystia – kl. II; wręczenie wyróżnień i świadectw