ZAKOŃCZENIE II SEMESTRU
30 maja 2017 r. (pn.) – pisemne informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
20 czerwca 2017 r. (wt.) godz. 14:30 – ostateczne wystawienie ocen końcowych
21 czerwca 2017 r. (śr.) godz. 17:00 – Rada Pedagogiczna
23 czerwca 2017 r. (pt.) godz. 8:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego: Eucharystia, wręczenie wyróżnień i świadectw

EGZAMINY SEMESTRALNE
29 maja 2016 r. (pn.) – egzamin semestralny z matematyki
30 maja 2016 r. (wt.) – egzamin semestralny z języka polskiego
31 maja 2016 r. (śr.) – egzamin semestralny z wiodącego języka obcego
1 czerwca 2016 r. (cz.) – egzamin semestralny z przedmiotu wiodącego