ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU W KLASIE III
21 listopada 2016 r. (pn.) – pisemne informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
12 grudnia 2016 r. (pn.) godz. 14:20 – ostateczny termin wystawia ocen
13 grudnia 2016 r. (wt.) godz.16:30 – Rada Pedagogiczna