ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU
20 grudnia 2016 r. (pn.) – pisemne informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
23 stycznia 2017 r. (pn.) godz.15:10 – ostateczny termin wystawia ocen
24 stycznia 2017 r. (wt.) godz.16:30 – Rada Pedagogiczna

EGZAMINY SEMESTRALNE
12 grudnia 2016 r. (pn.) – egzamin semestralny z języka polskiego
13 grudnia 2016 r. (wt.) – egzamin semestralny z wiodącego języka obcego
14 grudnia 2016 r. (śr.) – egzamin semestralny z przedmiotu wiodącego
15 grudnia 2016 r. (czw.) – egzamin semestralny z matematyki