WYCIECZKI KLASOWE (zaliczają się do integralnego elementu pedagogicznego szkoły)
między 10–12 maja 2017 r. (śr.–pt.) – wycieczki klasowe, terminy do doprecyzowania z wychowawcami klas