POZASZKOLNE SPOTKANIA DLA UCZNIÓW
22 września 2016 r. (czw.) – XVI Forum Młodzieży Szkół Katolickich