AKTUALNOŚCI - Archiwum sierpień 2016

NARODOWE CZYTANIE

patronat Pary Prezydenckiej [zobacz]

chętni do czytania mogą zgłaszać się osobiście bądź emailem do prof. J.Kaczorowskiego


2016-08-31 20:21:41

SALEZ STARTUJE - 1IX

Nowy Rok Szkolny 2016/2017 w Salezie rozpoczniemy we czwartek 1 września o godz. 8:00. Najpierw apel w Auli, potem spotkanie z wychowacą, następnie poświęcenie szkoły, o godz. 10.00  Msza w kościele p.w. św. Michała Archanioła na ul. Prusa. O godz. 11.25 rozpoczną się lekcje. W tym dniu zajęcia potrwają zgodnie z planem do godz.13:25.
Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego, tradycyjnie wraz ze szkołami katolickimi miasta Wrocławia i Henrykowa, będzie miała miejsce
w Katedrze w czasie Eucharystii w czwartek  8 września o godz.10.00, której będzie przewodniczył ks. abp Józef Kupny. 

ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

.


2016-08-28 10:00:19

KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH - 2 IX

Szkolny Kiermasz Książek Używanych odbędzie się  w piątek 2 września br.  na III piętrze na korytarzu w czasie długiej przerwy. Zapraszamy do sprzedawania, kupowania bądź wymieniania się podręcznikami.


2016-08-28 09:49:39

W ANGLII - SZKOLENIE KADRY

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu
konkurs Erasmus+  2015 – 2017
                                                                     

Jak realizujemy nasz projekt?

1 -12 sierpnia 2016
Bell Teacher Campus 2016, Becoming a Teacher Trainer
Cambridge, Anglia
uczestnik mobilności: Ewa Jaroszczuk, profesor języka angielskiego


W dniach 1 – 12 sierpnia 2016 r. Ewa Jaroszczuk, profesor języka angielskiego w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu, brała udział w szkoleniu dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem języka angielskiego jako języka obcego, Becoming a Teacher Trainer, zorganizowanym przez szkołę Bell w Cambridge.
W szkoleniu, odbywającym się na Homerton College w Cambridge, brało udział 130 uczestników z 7 różnych krajów, o 7 różnych narodowościach.
Szkolenie miało na celu rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielami poprzez odpowiednie ich motywowanie oraz wzbogacanie ich warsztatu pracy. W ramach zajęć wiodących profesor Jaroszczuk zdobyła wiedzę i kompetencje z zakresu przygotowywania kursów szkoleniowych i analizowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli, planowania i przeprowadzania szkoleń i sesji treningowych oraz  przeprowadzania ewaluacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli. Pracowała nad takimi umiejętnościami jak feedback i mentoring.
W ramach zajęć dodatkowych pogłębiła wiedzę na temat współczesnego języka angielskiego i zmian, które w nim zachodzą. Poznała nowe sposoby wprowadzania i utrwalania słownictwa u uczniów oraz nowe techniki motywowania i wspierania uczniów w nauce języka.
W wyniku szkolenia profesor Ewa Jaroszczuk uzyskała certyfikat wydany przez Bell, Cambridge. Inny dokument poświadczający zdobytą wiedzę i kompetencje po tym szkoleniu, to EUROPASS-MOBILNOŚĆ, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.
Szkolenie  Becoming a Teacher Trainer  stało się okazją do poznania kultury i historii miasta Cambridge oraz regionu East Anglia oraz nawiązaniania nieformalnych kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym.
Żeby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób kształcą się nauczyciele Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu w ramach projektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, zapraszamy na stronę internetową szkoły!


Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu
konkurs Erasmus+  2015 – 2017  


                 http://www.liceum-wroc.salezjanie.pl/        
                                     
Tytuł projektu: ”Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej w Prywatnym
Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Savio we Wrocławiu (w obszarze zarządzania,
języków obcych, nowych technologii oraz działań prozdrowotnych)”.

Czas trwania projektu:  31 grudnia 2015 r.  -  30 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania: 9 754,00 EUR


2016-08-28 09:25:31

WE FRANCJI - SZKOLENIE KADRY

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu konkurs Erasmus+ 2015 – 2017

Jak realizujemy nasz projekt?

18 - 29 lipca 2016

Université d'été –BELC 2016, les métiers du français dans le monde

Nantes, Francja

uczestnik mobilności: Joanna Wróbel, nauczyciel języka francuskiego

Zgodnie z harmonogramem projektu, do realizacji pierwszej mobiności przystąpiła Joanna Wróbel, profesor języka francuskiego w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu.

W dniach 18 - 29 lipca 2016 r. brała udział w szkoleniu dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem i rozpowszechnianiem języka francuskiego jako języka obcego, lUniversité d’été – BELC, les métiers du français dans le monde (popularnie zwanym BELC d’été), organizowanym przez prestiżowe Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP).

W szkoleniu BELC d’été 2016, odbywającym się na uniwersytecie w Nantes, brało udział 250 uczestników z 50 różnych krajów, o 60 różnych narodowościach. Wybierając sposród 50 różnych zaproponowanych modułów, każdy tworzył własną ścieżkę szkolenia.

Profesor Joanna Wróbel wybrała trzy moduły pozwalające na realizację celów wyznaczonych w projekcie Liceum Salezjańskiego „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W ramach modułu ”Zajęcia wprowadzające współpracę w grupie oraz narzędzia wizualne w klasie” zdobyła wiedzę i kompetencje polegające na ułatwianiu procesu uczenia się i zarządzania klasą w oparciu o dynamikę grupy i narzędzia wizualne, umiejętność wykorzystania pedagogii interaktywnej i kreatywnej, opierającej sie na różnych typach nauczania-uczenia się i wykorzystującą znajomość problematyki inteligencji wielorakiej oraz umiejętność prowadzenia zajęć partycypatywnych i kolaboratywnych z zastosowaniem narzędzi wizualnych, takich jak karta mentalna i karta konceptualna.

Dzięki modułowi ”Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do swojej klasy” zdobyła umiejętność wprowadzania do scenariusza lekcji języka francuskiego najnowszych aplikacji web 2.0 oraz realizowania pedagogicznego projektu cyfrowego wraz z umieszczaniem go on-line.

Moduł ”Jak szkolić egzaminatorów DELF-DALF? - uzyskanie uprawnień” pozwolił jej uzyskać uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia przyszłych egzaminatorów DELF-DALF na poziomach A1 – C2, do udziału w sesjach egzaminacyjnych DELF-DALF jako uprawniony egzaminator oraz do kompetentnego przygotowywania uczniów do tychże egzaminów.

Wszystkie zajęcia, prowadzone przez kompetentnych specjalistów, były bardzo intensywne i niezmiernie inspirujące.

W wyniku szkolenia profesor Joanna Wróbel uzyskała certyfikat wydany przez Centre International d’Etudes Pédagogiques, uznany przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego (MAEDI) oraz przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (MESNER).

Inny dokument poświadczający zdobytą wiedzę i kompetencje po tym szkoleniu, to EUROPASS-MOBILNOŚĆ, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.

Szkolenie BELC d’été 2016 stało się okazją do nawiązania licznych nieformalnych kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym. Wartością dodaną mobilności było poznanie kultury i historii miasta Nantes oraz regionu Pays de la Loire (Guérande, La Baule).

Żeby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób kształcą się nauczyciele Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, zapraszamy na stronę internetową szkoły!

http://www.liceum-wroc.salezjanie.pl/

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu konkurs Erasmus+ 2015 – 2017

Tytuł projektu: ”Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej w Prywatnym

Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Savio we Wrocławiu

(w obszarze zarządzania, języków obcych, nowych technologii oraz działań prozdrowotnych)”.

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2015 r. - 30 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania: 9 754,00 EUR


2016-08-19 03:59:40

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ SALEZU

Mobilność kadry edukacji szkolnej

w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu  konkurs Erasmus+  2015 - 2017


W marcu 2015 r. grupa nauczycieli z Prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, zgłosiła swój projekt do konkursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Wyniki konkursu okazały się pomyślne i projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na udział kadry edukacji szkolnej z Liceum Salezjańskiego w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą.

Tytuł projektu: ”Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Savio we Wrocławiu (w obszarze zarządzania, języków obcych, nowych technologii oraz działań prozdrowotnych)”.

Główny cel projektu: nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w Prywatnym Liceum Salezjańskim we Wrocławiu dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Planowane efekty:
- nabycie nowych umiejętności w dziedzinie zarządzania, wprowadzania nowych narzędzi i metod nauczania w szkole, podnoszenia kompetencji zawodowych pracownika szkoły;
- podniesienie jakości nauczania języków obcych, wdrażanie nowych narzędzi, nowych technologii, metod nauczania, programów nauczania, organizacji nauczania i uczenia się;
- nadanie szkolnym działaniom prozdrowotnym wymiaru europejskiego;
- zdobycie nowych umiejętności i wiadomości językowych, cywilizacyjnych i międzykulturowych;
- wymiania doświadczeń z uczestnikami kursu z innych państw i kultur;
- nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym.

Kwota dofinansowania: 9 754,00 EUR

Czas trwania projektu:  31 grudnia 2015 r.  -  30 grudnia 2017 r.

Czas trwania mobilności: 9  i 14 dni

Miejsca mobiności: Francja, Wielka Brytania, Finlandia

W ramach projektu czterech uczestników/nauczycieli z Liceum Salezjańskiego bierze udział w jednej zagranicznej mobilności.

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji o realizowanym projekcie można znaleźć na stronie internetowej
 Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
 http://www.liceum-wroc.salezjanie.pl/


2016-08-19 03:50:02

SZKOŁA I SEKRETARIAT - NOWE MIEJSCE

Od 16 sierpnia 2016 roku wszystkie sprawy szkolne można załawiać tylko w sekretariacie na ul. Świętokrzyskiej w godzinach 9.00 - 14.00.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w 1050. Rocznicy Chrztu Polski, a także w roku ŚDM Kraków 2016, po 17 latach starań (!), dzisiaj w godzinach popołudniowych, Salezjanie po wygranym przetargu, podpisali umowę z UM Wrocławia, na rozpoczęcie projektu edukacyjnego w budynku szkolnym przy ul. Świętokrzyskiej 45-55. Oznacza to, że uczniowie Liceum Salezjańskiego nowy rok szkolny rozpoczną na Świętokrzyskiej. "Świętokrzyska. Już sama nazwa ulicy podpowiada, to dar Bożej Opatrzności. Dar dla Salezjanów, ale przede wszystkich dar dla całej społeczności katolickiej miasta Wrocławia. Z radością przyjmujemy to wezwanie i mamy nadzieję, że sukcesywnie, przy współpracy z Kościołem lokalnym i z katolickimi rodzicami, zbudujemy nową przestrzeń i nową jakość chrześcijańskiego wychowania we Wrocławiu”- mówi ks. Jerzy Babiak, dyrektor Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, odpowiedzialny za projekt. „W najbliższej perspektywie planujemy otwarcie Salezjańskiego Przedszkola, potem Salezjańską Szkołę Podstawową. Jednocześnie jeszcze bardziej chcemy rozwijać istniejące już liceum. W dalszych planach przewiduje się stworzenie tak bardzo potrzebnego szkolnictwa zawodowego” - dodaje. W ofercie, przy Świętokrzyskiej, ma pojawić się również nieodpłatna działalność sportowa, a także Oratorium Dziecięce i Młodzieżowe. „Idealnie byłoby gdyby w sercu miasta, blisko katedry od rana do wieczora funkcjonowało i tętniło życiem Salezjańskie Centrum Młodzieżowe” - mówi ks. Babiak, zwracając także uwagę: „Nie byłoby Świętokrzyskiej gdyby nie życzliwość wielu ludzi dobrego serca, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni”.
Salezjanie proszą o modlitwę w intencji nowo powstającego dzieła.


2016-08-15 16:26:12

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com